Psychoterapie

Dynamická psychoterapie ve které jsem absolvovala pětiletý výcvik a vysokoškolské vzdělání, je poměrně široce pojatý přístup, který je původně odvozený od psychoanalýzy - navazuje na její koncepci významu nevědomé psychické činnosti a intrapsychických konfliktů, stejně jako zážitků z dětství. V současném pojetí je v rámci tohoto druhu psychoterapie věnována pozornost veškerým emočně významným momentům z klientova života. 

Dynamického přístupu lze využívat v individuální, skupinové, párové i rodinné psychoterapii.

U individuální terapii je základní technikou nedirektivní psychoterapeutický rozhovor, v jehož průběhu se jako terapeut snažím vytvořit přátelskou a pro klienta bezpečnou atmosféru. Cílem rozhovoru je porozumění subjektivně významným momentům z klientova života a jejich případné souvislosti s jeho aktuálními obtížemi. Důraz je tedy kladen na bezpečnou, nenásilnou podporu sebepoznávání klienta, což samo o sobě přispívá k posilování jeho schopností řešit svou situaci vlastními silami. Jako terapeut jsem klientovi průvodcem a oporou na jeho životní cestě za změnou. 

* Individuální terapie trvá 45 - 50 minut. 

* Cena je 600 Kč

Chci se objednat na psychoterapii